Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Privacy Policy

Denna privacy policy innehåller information om hur vi hanterar dina
personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa igenom vår privacy policy noggrant. Du
är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring hur vi

behandlar dina personuppgifter.

 1.  Centrala begrepp
 2.  Senterprise Sverige AB är personuppgiftsansvarig
 3.  Vilka typer av information samlar vi in?
 4.  Information från andra källor
 5.  Hur använder vi informationen?
 6.  Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt
 7.  Hur länge sparas uppgifterna?
 8.  Vem kan ta del av uppgifterna?
 9.  Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part
 10.  Var förvaras uppgifterna?
 11.  Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig
 12.  Kontaktuppgifter till Senterprise Sverige AB

1. Centrala begrepp

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter
kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på
personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress.
Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till
exempel: insamling, analysering, registrering och lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av
personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det
är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina

personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning.


 

2. Senterprise Sverige AB är personuppgiftsansvarig

Senterprise Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina

personuppgifter.


 

3. Vilka typer av information samlar vi in?

När du kommer i kontakt med oss, söker en tjänst, registrerar dig via ett formulär,
connectar med oss, eller använder vår chatt-funktion kan du bli ombedd att lämna
ifrån dig information. Beroende på situation kan vi komma att be om följande

personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Vilket företag du arbetar för
 • Arbetstitel
 • Arbetsuppgifter
 • CV
 • Andra uppgifter såsom fritextfrågor eller formulärsvar
 • Teknisk data: den URL genom vilket du får åtkomst till våra webbsidor, din
 • IP-adress och användarbeteende, typ av webbläsare, språk och information
 • om identifiering och operativsystem.

4. Information från andra källor

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter godkänner du även att
vi kan komma att registrera annan information om dig som du har lämnat till oss
tidigare i andra sammanhang. Baserat på offentligt tillgänglig information kan vi
även komma att komplettera dina registrerade uppgifter med bransch, ytterligare
kontaktinformation, information om tidigare arbetsplatser eller arbetstitel. Är du
kund till oss kan vi komma att komplettera dina uppgifter med ytterligare
kontaktinformation som du lämnat till oss via exempelvis tidigare jobbansökan
eller kunduppdrag.

 

5. Hur använder vi informationen?

Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:

 • Så att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse och leverera jobbmöjligheter, konsultförfrågningar och annat innehåll som du kan vara intresserad av
 • Sälj- och marknadsföringsaktiviteter i form av direktutskick eller telefonkontakt
 • Kundvård och informationsinsatser kring våra erbjudanden och jobbmöjligheter
 • För att få statistik och underlag kring användarbeteenden för att förbättra vår hemsida och användarupplevelsen av den

Vi ber om dina kontaktuppgifter för att:

 • Presentera jobbmöjligheter, svara på förfrågningar och jobbansökningar
 • Skicka efterfrågat material, eller på annat sätt uppfylla det vi åtagit oss i utbyte mot att du skickar in dina uppgifter
 • Upprätta och bibehålla en dialog
 • Skicka information som kan vara av intresse för dig
 • Lägga till dig på utskickslistor för nyheter och annat innehåll du själv valt att ta del av

 

6. Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syften

angiven ovan samtycker du till att:

 • Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy
 • Vi kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om våra jobbmöjligheter, konsultuppdrag, konsultförfrågningar och tjänster.
 • Vi får kontakta dig via e-post eller telefon
 • Prenumerera på den typ av mejlutskick du själv har valt att tacka ja till. Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till vidare utskick genom att följa den länk som du hittar längst ner i alla våra utskick, mailsignatur, eller genom att kontakta oss direkt.

7. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för
deras insamling, därefter raderar vi datan.
Så länge en Användare inte skriftligen motsätter sig behandling av sina
personuppgifter kommer personuppgifterna att lagras och behandlas av oss så
länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till ovan angivna syften. Observera att
en arbetssökande/konsult (Användare) kan vara intressant för framtida
rekrytering/konsultuppdrag och för detta ändamål kan vi lagra Användarnas
personuppgifter så länge de bedöms som intressanta för potentiella
rekryteringar/konsultuppdrag. Om du som Användare önskar att dina
personuppgifter inte behandlas för detta ändamål (framtida
rekrytering/konsultuppdrag), kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i punkt
13.

8. Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer
inom företaget som arbetar på avdelningarna för marknad, försäljning, leverans

och kandidathantering.

9. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Finns det en pågående sälj-,
kund-, eller rekryteringsdialog mellan dig, oss och någon av våra

samarbetspartners kan vi komma att dela information om dig i form av:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Vilket företag du arbetar för
 • Vad du arbetar med
 • CV och/eller LinkedIn-profil
Har vi registrerat dina uppgifter i samband med ett event som vi genomför
tillsammans med en extern part kan vi komma att överföra samma kategorier av

personuppgifter som angivet ovan samt eventuellt svar på ytterligare
formulärfrågor eller fritextsvar.

10. Hur skyddar vi dina uppgifter?

Din personliga information lagras bakom säkrade nätverk och är tillgänglig för
enbart ett begränsat antal personer som har speciella rättigheter till dessa
system. Dessa personer är skyldiga att hålla informationen konfidentiell.
Dessutom, all känslig information som du anger är krypterad via SSL (Secure
Socket Layer technology).

Uppgifterna hanteras inom ramen för dataskyddsförordningen, GDPR. All
information omfattas av sekretssavtal och vår personal har tillgång till endast de
system och funktioner som deras arbetsuppgifter kräver.

11. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Från och med den 25:e maj 2018 börjar den nya dataskyddslagen att gälla. Du
har då rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett
registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar
information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi
behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta
bort de uppgifter vi har om dig. Observera att radering av dina personuppgifter
hos oss kan påverka leveransen av information inom ramen för en kundrelation,
samt eventuellt påverka pågående dialoger.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering
tar du kontakt med oss på den e-postadress vi har angett under avsnittet för
kontaktuppgifter. För att ta del av ditt registerutdrag behöver du skicka en
elektronisk kopia på ett signerat dokument med din förfrågan.

12. Ändringar

Vi har rätt att när som helst göra ändringar eller tillägg till sekretesspolicyn. Den
senaste versionen av sekretesspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig via
Tjänsten. En ny version anses vara kommunicerad till Användarna när
Användaren antingen har fått ett e-postmeddelande som informerar Användaren
om den nya versionen (med den e-postadress som Användaren anger i samband
med användningen av Tjänsten) eller när användaren annars informeras av den
nya sekretesspolicyn.

13. Kontaktuppgifter till Senterprise Sverige AB

Senterprise Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt
med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

Senterprise Sverige AB
Sveavägen 33, 111 34 STOCKHOLM
556996-2771
info@senterprise.se

 

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor